Πολιτική Απορρήτου

Vestigo Consulting Limited – Δήλωση απορρήτου σε ισχύ από τον Νοέμβριο του 2019

Ανατρέξτε επίσης στο δικό μας Οροι και Προϋποθέσεις επιχειρηματικής δραστηριότητας που ισχύουν για όλες τις παραγγελίες/κρατήσεις/απορίες που γίνονται με την Vestigo Consulting Ltd

Η Vestigo Consulting Limited ("The Investigo Group Ltd", "Vestigo", "εμείς", "μας" ή "εμείς") δεσμεύεται να διασφαλίζει ότι προστατεύεται το απόρρητό σας. Αυτή η Σημείωση Απορρήτου περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς ή που παρέχετε όταν:

 • επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας (τον «Ιστότοπο»).
 • χρησιμοποιήστε τις υπηρεσίες (μαζί τις «Υπηρεσίες») που παρέχουμε· ή
 • επικοινωνήστε μαζί μας.
 1. Πληροφορίες που Συλλέγουμε

1.1 Πληροφορίες που παρέχετε απευθείας

Συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες από εσάς:

 • μέσω της χρήσης εντύπων, που μπορεί να είναι σε χαρτί ή στον Ιστότοπό μας, όπως όταν κάνετε μια αγορά ή ξεκινάτε ένα πρόγραμμα σπουδών, εγγραφείτε για να λαμβάνετε τα ενημερωτικά δελτία μας ή εγγραφείτε για πληροφορίες.
 • όταν κάνετε μια αγορά στον Ιστότοπό μας και μας παρέχετε πληροφορίες σχετικά με τυχόν ειδικές απαιτήσεις, όπως διατροφικές απαιτήσεις, που μπορεί να έχετε, και
 • εάν επιλέξετε να μας παρέχετε πληροφορίες όταν χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας ή έχετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας,
 • όταν επικοινωνείτε μαζί μας για οποιονδήποτε λόγο, μεταξύ άλλων μέσω email, ταχυδρομικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου, και όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας.
 • Όταν ζητάτε πληροφορίες μάρκετινγκ σχετικά με σχετικά προϊόντα και υπηρεσίες από εμάς (δείτε επίσης την ξεχωριστή ενότητα Δικαιώματα μάρκετινγκ παρακάτω).
 • Εάν είστε Booker (άτομο που κάνει κράτηση για ένα προϊόν ή μια υπηρεσία για λογαριασμό σας ή/και άλλων), επιβεβαιώνετε ότι έχετε λάβει άδεια για τις πληροφορίες των Υποψηφίων (το άτομο ή τα άτομα στα οποία θα παρασχεθεί το προϊόν ή η υπηρεσία). να παρέχονται, να χρησιμοποιηθούν και να αποθηκεύονται για τους σκοπούς της παροχής των προϊόντων ή των υπηρεσιών που έχετε ζητήσει για λογαριασμό τους. Αυτό περιλαμβάνει όλα τα Προσωπικά και Ευαίσθητα Δεδομένα που απαιτούνται για την παροχή του προϊόντος ή της υπηρεσίας που ζητήθηκε.
 • Αναρτήστε το εκπαιδευτικό σας μάθημα, ενδέχεται να συλλέξουμε τα σχόλιά σας σχετικά με την εκπαιδευτική σας εμπειρία, προκειμένου να βοηθήσουμε άλλους να αξιολογήσουν την εκπαίδευση και την παρεχόμενη υπηρεσία.

Ορισμένες από τις προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε ενδέχεται να περιλαμβάνουν ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες, όπως πληροφορίες που σχετίζονται με την υγεία ή πληροφορίες σχετικά με τη φυλή ή την εθνικότητα σας, τις οποίες χρειαζόμαστε για νόμιμους σκοπούς εγγραφής/αναφοράς και για να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να παρέχουμε το απαραίτητο καθήκον φροντίδας.

1.2 Πληροφορίες που συλλέγουμε αυτόματα

Όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπό μας, ενδέχεται να συλλέξουμε ορισμένες πληροφορίες αυτόματα από τη συσκευή σας. –

Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες που συλλέγουμε αυτόματα μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως τη διεύθυνση IP σας, τον τύπο συσκευής, τους μοναδικούς αριθμούς αναγνώρισης συσκευής, τον τύπο προγράμματος περιήγησης, την ευρεία γεωγραφική τοποθεσία (π.χ. τοποθεσία σε επίπεδο χώρας ή πόλης) και άλλες τεχνικές πληροφορίες. Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η συσκευή σας έχει αλληλεπιδράσει με τον Ιστότοπό μας, συμπεριλαμβανομένων των σελίδων στις οποίες έχετε πρόσβαση και των συνδέσμων στους οποίους έγινε κλικ.

Η συλλογή αυτών των πληροφοριών μας δίνει τη δυνατότητα να κατανοήσουμε καλύτερα τους επισκέπτες που έρχονται στον Ιστότοπό μας, από πού προέρχονται και ποιο περιεχόμενο στον Ιστότοπό μας τους ενδιαφέρει. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για εσωτερικούς σκοπούς ανάλυσης και για να βελτιώσουμε την ποιότητα και τη συνάφεια του ιστότοπού μας με τους επισκέπτες μας.

Ορισμένες από αυτές τις πληροφορίες ενδέχεται να συλλέγονται χρησιμοποιώντας cookies και παρόμοια τεχνολογία παρακολούθησης, όπως εξηγείται περαιτέρω κάτω από την επικεφαλίδα «Cookies», παρακάτω.

1.3 Πληροφορίες που λαμβάνουμε από τρίτες πηγές

 • Ενδέχεται να λάβουμε προσωπικές πληροφορίες για εσάς από πηγές τρίτων (όπως ο εργοδότης σας εάν σας εγγράψει σε ένα μάθημα), αλλά μόνο όταν πιστεύουμε ότι αυτά τα τρίτα μέρη είτε έχουν τη συγκατάθεσή σας είτε νομικά επιτρέπεται ή απαιτείται να αποκαλύψουν τα προσωπικά σας στοιχεία σε εμάς. Συλλέγουμε μόνο τον ελάχιστο όγκο πληροφοριών που απαιτούνται από αυτά τα τρίτα μέρη για να μπορέσουμε να παρέχουμε την ζητούμενη υπηρεσία ή να διεκπεραιώσουμε οποιαδήποτε κράτηση που μας στέλνετε (για παράδειγμα, το εκπαιδευτικό ή εργασιακό σας ιστορικό). Χρησιμοποιούμε μόνο τις πληροφορίες που λαμβάνουμε από αυτά τα τρίτα μέρη όπως ορίζεται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου.
 • Η Vestigo διατηρεί το δικαίωμα να αξιολογήσει την οικονομική κατάσταση οποιουδήποτε οργανισμού ή ατόμου που πραγματοποιεί κράτηση ή βρίσκεται σε διαδικασία κράτησης μέσω τρίτου οργανισμού αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και επίσης διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει πληρωμή πριν από την επιβεβαίωση μιας κράτησης και θα το αποθηκεύσει πληροφορίες στο αρχείο σας
 1. Χρήση των πληροφοριών σας

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε και αποθηκεύουμε σχετικά με εσάς χρησιμοποιούνται κυρίως για να μπορέσουμε να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας. Επιπλέον, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • για να σας παρέχουμε πληροφορίες ή Υπηρεσίες που ζητάτε από εμάς·
 • Ανάλογα με τις ξεχωριστές επιλογές αδειών μάρκετινγκ, ενδέχεται να σας στείλουμε πληροφορίες σχετικά με σχετικά νέα, προϊόντα και υπηρεσίες και προσεκτικά επιλεγμένα τρίτα μέρη (δείτε την ενότητα Δικαιώματα μάρκετινγκ).
 • για να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας δεσμεύσεις απέναντί σας·
 • για να εξατομικεύσετε τη χρήση του ιστότοπου, να βοηθήσετε τη χρήση του ιστότοπου και να βελτιώσετε τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες που παρέχουμε γενικά.
 • να παρακολουθούμε και να αναλύουμε τις τάσεις, τη χρήση και τις δραστηριότητες σε σχέση με τους Ιστότοπους/Υπηρεσίες μας. και όπως είναι απαραίτητο για την πρόληψη ή τον εντοπισμό του εγκλήματος.

Γενικά, θα χρησιμοποιήσουμε οποιαδήποτε από τις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς μόνο για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου ή για σκοπούς που σας εξηγούμε τη στιγμή που συλλέγουμε τέτοιες πληροφορίες. Ωστόσο, ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για άλλους σκοπούς που δεν είναι ασύμβατοι με τους σκοπούς που σας έχουμε αποκαλύψει (όπως στατιστικούς σκοπούς) εάν και όπου αυτό επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για οποιουσδήποτε σκοπούς μάρκετινγκ, θα έχετε την ευκαιρία να αποκρύψετε τη συγκατάθεσή σας σε αυτό όταν μας παρέχετε τα στοιχεία σας.

Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται παρακάτω

vestigo@ii-solutions.co.uk

 1. Αποθήκευση και διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων
 • Οι προσωπικές πληροφορίες που μας παρείχατε αποθηκεύονται σε ασφαλείς διακομιστές. Χρησιμοποιούμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατεύσουμε τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε για εσάς. Τα μέτρα που χρησιμοποιούμε έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν ένα επίπεδο ασφάλειας κατάλληλο για τον κίνδυνο επεξεργασίας των προσωπικών σας πληροφοριών.
 • Όλες οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Vestigo υποστηρίζουν κρυπτογράφηση email TLS, επομένως συνιστάται να χρησιμοποιήσετε αυτήν την κρυπτογράφηση εάν ανησυχείτε για το περιεχόμενο οποιουδήποτε email.
 • Λάβετε υπόψη ότι η μετάδοση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου (συμπεριλαμβανομένου του email) δεν είναι απολύτως ασφαλής και επομένως, παρόλο που προσπαθούμε να προστατεύσουμε τις προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων που μας αποστέλλονται ηλεκτρονικά και τη μετάδοση τέτοιων Επομένως, τα δεδομένα είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Διατηρούμε προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς όπου έχουμε μια συνεχή νόμιμη επιχειρηματική ανάγκη να το κάνουμε (για παράδειγμα, για να σας παρέχουμε μια υπηρεσία που έχετε ζητήσει ή για να συμμορφωθούμε με τις ισχύουσες νομικές, φορολογικές ή λογιστικές απαιτήσεις).

Όταν δεν έχουμε τρέχουσα νόμιμη επιχειρηματική ή νομική ανάγκη να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας στοιχεία, είτε θα τα διαγράψουμε είτε θα τα ανωνυμοποιήσουμε.

 1. Αποκάλυψη των πληροφοριών σας

Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία, με τη συγκατάθεσή σας, σε οποιαδήποτε εταιρεία εντός του εταιρικού μας ομίλου. Αυτό περιλαμβάνει, όπου ισχύει, την εταιρεία χαρτοφυλακίου μας και τις θυγατρικές της.

Ενδέχεται επίσης να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία με:

 • τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών και συνεργάτες που παρέχουν υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων σε εμάς (για παράδειγμα, για την υποστήριξη της παροχής Υπηρεσιών) ή που επεξεργάζονται με άλλο τρόπο προσωπικές πληροφορίες για σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου.
 • παρόχους τεχνικών υπηρεσιών σε εμάς για την παροχή του ιστότοπού μας και άλλων τεχνικών συστημάτων στο εσωτερικό της Vestigo.
 • τον εργοδότη σας (ή την Booker), όπου απαιτείται όταν ο εργοδότης σας (ή η Booker) έχει αναλάβει την κράτηση για λογαριασμό σας.
 • συνεργάτες με τους οποίους συνεργαζόμαστε για την παροχή Υπηρεσιών (όπως συνεργάτες εκπαίδευσης).
 • οποιοδήποτε τρίτο μέρος σε σχέση με ή κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων για οποιαδήποτε συγχώνευση, πώληση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, χρηματοδότηση ή εξαγορά του συνόλου ή μέρους της επιχείρησής μας από άλλη εταιρεία·
 • οποιαδήποτε υπηρεσία επιβολής του νόμου, δικαστήριο, ρυθμιστική αρχή, κρατική αρχή ή άλλο τρίτο μέρος όπου πιστεύουμε ότι αυτό είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με νομική ή κανονιστική υποχρέωση ή με άλλο τρόπο για την προστασία των δικαιωμάτων μας ή των δικαιωμάτων οποιουδήποτε τρίτου. και στο
 • οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο με τη συγκατάθεσή σας για την αποκάλυψη.
 • σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να χρειαστεί να αποκαλύψουμε πληροφορίες που θεωρούνται Ευαίσθητα Δεδομένα, προκειμένου να μπορέσουν τρίτοι να σας παράσχουν το προϊόν ή την υπηρεσία που ζητήσατε.
 • με την άδειά σας (που λαμβάνεται χωριστά) ενδέχεται να παρέχουμε τα σχόλιά σας σχετικά με την εκπαιδευτική σας εμπειρία, προκειμένου να βοηθήσουμε άλλους να αξιολογήσουν την εκπαίδευση στον ιστότοπο της Vestigo. Δεν θα παράσχουμε ποτέ το πλήρες όνομά σας ή άλλα προσωπικά δεδομένα στον ιστότοπο.

Κατόπιν αιτήματος, θα σας ενημερώσουμε σε ποιον διαβιβάστηκαν οι πληροφορίες και γιατί, επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται παρακάτω

 1. Σύνδεσμοι τρίτων

Ενδέχεται να βρείτε συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων στους Ιστότοπους μας ή στην τεκμηρίωση που παρέχουμε.

Εάν αποκτήσετε πρόσβαση σε άλλους ιστότοπους χρησιμοποιώντας τους παρεχόμενους συνδέσμους, οι διαχειριστές αυτών των τοποθεσιών ενδέχεται να συλλέξουν πληροφορίες από εσάς που θα χρησιμοποιηθούν από αυτούς σύμφωνα με τις δικές τους πολιτικές απορρήτου τις οποίες θα πρέπει να ελέγξετε.

Δεν δεχόμαστε καμία ευθύνη ή ευθύνη για τις πολιτικές τους, καθώς δεν έχουμε κανέναν έλεγχο πάνω τους.

 1. Κοινωνική δικτύωση

Ο ιστότοπος μπορεί να σας προσφέρει την ευκαιρία να μοιραστείτε ή να ακολουθήσετε πληροφορίες σχετικά με εμάς (ή τον Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες μας) χρησιμοποιώντας λειτουργίες κοινωνικής δικτύωσης τρίτων (όπως μέσω των κουμπιών "κοινή χρήση", "μου αρέσει" ή "ακολουθώ").

Προσφέρουμε αυτή τη λειτουργία για να δημιουργήσουμε ενδιαφέρον για εμάς, τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες μας μεταξύ των μελών των κοινωνικών σας δικτύων και για να σας επιτρέψουμε να μοιράζεστε και να ακολουθείτε απόψεις, νέα και προτάσεις για εμάς με τους φίλους σας. Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η κοινή χρήση προσωπικών ή μη προσωπικών πληροφοριών με ένα κοινωνικό δίκτυο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη συλλογή αυτών των πληροφοριών από τον πάροχο κοινωνικών δικτύων ή να έχει ως αποτέλεσμα τη δημοσιοποίηση αυτών των πληροφοριών, μεταξύ άλλων μέσω μηχανών αναζήτησης στο Διαδίκτυο.

Λάβετε υπόψη ότι δεν ασκούμε, εγκρίνουμε ή ελέγχουμε τις πολιτικές ή τις πρακτικές οποιουδήποτε κοινωνικού δικτύου τρίτων, στη λειτουργικότητα του οποίου μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω του Ιστότοπου.

Θα πρέπει πάντα να διαβάζετε προσεκτικά τη Σημείωση απορρήτου οποιουδήποτε κοινωνικού δικτύου μέσω του οποίου μοιράζεστε πληροφορίες, προκειμένου να κατανοήσετε τις συγκεκριμένες πρακτικές απορρήτου και χρήσης πληροφοριών.

 1. Μπισκότα

Χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοια τεχνολογία παρακολούθησης (συλλογικά, «Cookies») για τη συλλογή και χρήση προσωπικών πληροφοριών σχετικά με εσάς. 

Νομική Βάση (μόνο για επισκέπτες του ΕΟΧ).

Η νομική μας βάση για τη συλλογή και τη χρήση προσωπικών πληροφοριών θα εξαρτηθεί από τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται και το συγκεκριμένο πλαίσιο μέσα στο οποίο τις συλλέγουμε.

Ωστόσο, κανονικά θα συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες μόνο από εσάς:

 • όπου χρειαζόμαστε τα προσωπικά στοιχεία για να συνάψουμε σύμβαση μαζί σας (για παράδειγμα, για να σας εγγράψουμε σε ένα μάθημα ή να σας παρέχουμε εκπαιδευτικό υλικό)·
 • όπου η επεξεργασία είναι προς τα έννομα συμφέροντά μας και δεν παρακάμπτεται από τα δικαιώματά σας· ή
 • όπου έχουμε τη συγκατάθεσή σας να το πράξουμε·

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί επίσης να έχουμε νομική υποχρέωση να συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες από εσάς.

Εάν σας ζητήσουμε να παρέχετε προσωπικές πληροφορίες για να συμμορφωθείτε με νομική απαίτηση ή να επικοινωνήσουμε μαζί σας, θα το καταστήσουμε σαφές την κατάλληλη στιγμή και θα σας ενημερώσουμε εάν η παροχή των προσωπικών σας στοιχείων είναι υποχρεωτική ή όχι (καθώς και τις πιθανές συνέπειες εάν δεν παρέχετε τα προσωπικά σας στοιχεία).

Εάν συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες βασιζόμενοι στα έννομα συμφέροντά μας (ή σε αυτά οποιουδήποτε τρίτου μέρους), αυτό το συμφέρον θα είναι κανονικά η λειτουργία της πλατφόρμας μας και η επικοινωνία μαζί σας όπως απαιτείται για την παροχή των υπηρεσιών μας σε εσάς και για το έννομο εμπορικό μας συμφέρον , για παράδειγμα, όταν απαντάμε στα ερωτήματά σας, βελτιώνουμε την πλατφόρμα μας, αναλαμβάνουμε μάρκετινγκ ή για σκοπούς εντοπισμού ή πρόληψης παράνομων δραστηριοτήτων. Ενδέχεται να έχουμε άλλα έννομα συμφέροντα και, εάν χρειάζεται, θα σας καταστήσουμε σαφές τη σχετική στιγμή ποια είναι αυτά τα έννομα συμφέροντα.

Εάν έχετε ερωτήσεις ή χρειάζεστε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη νομική βάση στην οποία συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται παρακάτω

 1. Δικαιώματα Προστασίας Δεδομένων

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα προστασίας δεδομένων:

 • Εάν το επιθυμείτε πρόσβαση, διόρθωση, ενημέρωση ή αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας στοιχείων, μπορείτε να το κάνετε ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται παρακάτω.
 • Επιπλέον, μπορείτε αντικείμενο επεξεργασίας των προσωπικών σας στοιχείων, ζητήστε μας να το κάνουμε περιορίσει την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων ή αίτηση φορητότητας των προσωπικών σας στοιχείων. Και πάλι, μπορείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται παρακάτω.
 • Έχετε το δικαίωμα να εξαίρεση από τις επικοινωνίες μάρκετινγκ και τηλεμάρκετινγκ σας στέλνουμε ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται παρακάτω.
 • Ομοίως, εάν έχουμε συλλέξει και επεξεργαστεί τα προσωπικά σας στοιχεία με τη συγκατάθεσή σας, τότε μπορείτε αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα οποιασδήποτε επεξεργασίας που πραγματοποιήσαμε πριν από την απόσυρσή σας, ούτε θα επηρεάσει την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών που πραγματοποιείται με βάση νόμιμους λόγους επεξεργασίας εκτός από τη συγκατάθεση.
 • Εχεις το δικαίωμα καταγγελίας σε αρχή προστασίας δεδομένων σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την τοπική αρχή προστασίας δεδομένων.

Ανταποκρινόμαστε σε όλα τα αιτήματα που λαμβάνουμε από άτομα που επιθυμούν να ασκήσουν τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

 1. Δικαιώματα μάρκετινγκ

Εάν μας δώσετε ρητή άδεια (που λάβατε χωριστά) να το πράξουμε, ενδέχεται να αποθηκεύσουμε και να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για την παροχή email marketing, ενημερωτικών δελτίων και άλλων πληροφοριών που έχετε συμφωνήσει να λαμβάνετε.

 • Μπορείτε να ανακαλέσετε αυτήν την άδεια ανά πάσα στιγμή. Επιβεβαιώστε την απόσυρση της συγκατάθεσής σας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται παρακάτω.
 • Μπορείτε να ζητήσετε να αφαιρεθείτε από τη βάση δεδομένων μας για σκοπούς μάρκετινγκ ανά πάσα στιγμή. Επιβεβαιώστε το αίτημά σας για κατάργηση στέλνοντάς μας email χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται παρακάτω.
 • Η κράτηση ή η κράτηση ενός προϊόντος Εκπαίδευσης από την Vestigo δεν θα έχει αυτόματα ως αποτέλεσμα την ανάληψη πρόσθετων αδειών μάρκετινγκ που θα είναι ρητές και θα λαμβάνονται ξεχωριστά. Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τους Όρους και Προϋποθέσεις του Vestigo που σχετίζονται με Κρατήσεις/Κρατήσεις και Ερωτήσεις Προϊόντων.
 • Ποτέ δεν θα πουλήσουμε ή θα επιτρέψουμε σε κανένα τρίτο μέρος να χρησιμοποιήσει αυτά τα δεδομένα και τις άδειες μάρκετινγκ σας για σκοπούς μάρκετινγκ χωρίς τη ρητή άδειά σας, η οποία λαμβάνεται ξεχωριστά.

Όλες οι άλλες σχετικές διατάξεις της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου θα ισχύουν για τις Άδειες Μάρκετινγκ.

 1. Επικοινωνία μαζί μας

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας στοιχείων θα είναι η The Investigo Group Ltd.

Καλωσορίζουμε τυχόν απορίες, σχόλια ή αιτήματα που μπορεί να έχετε σχετικά με αυτήν τη Δήλωση Απορρήτου. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο vestigo@ii-solutions.co.uk

 1. Αλλαγές στη Σημείωση Απορρήτου

Ενδέχεται να αλλάξουμε αυτή τη Δήλωση Απορρήτου από καιρό σε καιρό ενημερώνοντας αυτό το έγγραφο.

Θα πρέπει να ελέγχετε αυτή τη σελίδα από καιρό σε καιρό για να βεβαιωθείτε ότι είστε ικανοποιημένοι με τυχόν αλλαγές.

Εάν πραγματοποιηθούν ουσιαστικές αλλαγές στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου, θα σας ειδοποιήσουμε τοποθετώντας μια εμφανή ειδοποίηση στον Ιστότοπο ή επικοινωνώντας μαζί σας για να σας ενημερώσουμε μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που μας έχετε δώσει.

 1. Στοιχεία της εταιρείας

Οι "Vestigo Consulting Limited" και "Vestigo" είναι εμπορικές επωνυμίες της The Investigo Group Ltd.

Αριθμός εταιρείας: 11988011 Εγγραφή ΦΠΑ: Η.Β χχχχ

Τηλέφωνο 0344 247 0115
Email vestigo@ii-solutions.co.uk

Διεύθυνση Εγγεγραμμένης Εταιρείας:

20-22 Wenlock Road, Λονδίνο, N1 7GU

elEL