Βιωσιμότητα

Τα βιώσιμα και ηθικά δεδομένα και ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελούν βασικό μέρος του DNA μας. Αναπτύσσουμε τη στρατηγική μας για:

  • Μειώστε το αποτύπωμα άνθρακα
  • Προμηθευτείτε τοπικά και ηθικά όπου είναι δυνατόν
  • Εφαρμόστε μια αντιπροσωπευτική διαδικασία πρόσληψης
  • Αναπτύξτε και καλλιεργήστε αναδυόμενα ταλέντα
  • Υποστηρίξτε τις τοπικές κοινωνίες
  • Επενδύστε με κοινωνική ευθύνη
  • Συνεργαστείτε με οργανισμούς που μοιράζονται τις αξίες μας
elEL