Personvernerklæring

Vestigo Consulting Limited – Personvernerklæring gjeldende fra november 2019

Se også vår Vilkår og betingelser av virksomhet som gjelder alle bestillinger/reservasjoner/henvendelser hos Vestigo Consulting Ltd

Vestigo Consulting Limited ("The Investigo Group Ltd", "Vestigo", "vi", "vår" eller "oss") er forpliktet til å sikre at personvernet ditt er beskyttet. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi bruker personopplysningene vi samler inn fra deg, eller som du oppgir, når du:

 • besøk nettstedet vårt ("nettstedet");
 • bruke tjenestene (sammen "tjenestene") som vi tilbyr; eller
 • kommunisere med oss.
 1. Informasjon vi samler inn

1.1 Informasjon som du oppgir direkte

Vi samler inn personopplysninger fra deg:

 • gjennom bruk av skjemaer, som kan være på papir eller på nettstedet vårt, for eksempel når du foretar et kjøp eller starter et studium, registrerer deg for å motta våre nyhetsbrev eller registrerer deg for informasjon;
 • når du foretar et kjøp på nettstedet vårt og gir oss informasjon om eventuelle spesielle krav, for eksempel kostholdskrav, som du måtte ha; og
 • hvis du velger å gi oss informasjon når du bruker nettstedet vårt eller får tilgang til tjenestene våre;
 • når du kommuniserer med oss av en eller annen grunn, inkludert via e-post, post eller telefon, og når du bruker tjenestene våre.
 • Når du ber om markedsføringsinformasjon om relaterte produkter og tjenester fra oss (se også den separate delen om markedsføringstillatelser nedenfor).
 • Hvis du er en Booker (en person som bestiller et produkt eller en tjeneste på vegne av deg selv og/eller andre), bekrefter du at du har fått tillatelse til at kandidatene (personen/personene som produktet eller tjenesten skal leveres til) kan leveres, brukes og lagres med det formål å tilby produktene eller tjenestene du har bedt om på deres vegne. Dette inkluderer alle personlige og sensitive data som kreves for å kunne levere det forespurte produktet eller tjenesten.
 • Legg ut kurset ditt, vi kan samle inn tilbakemeldinger om treningsopplevelsen din for å hjelpe andre med å evaluere opplæringen og tjenesten som tilbys.

Noen av personopplysningene du oppgir kan inkludere sensitive personopplysninger, for eksempel helserelatert informasjon eller informasjon om din rase eller etnisitet, som vi trenger for lovpålagte registrerings-/rapporteringsformål og for å sikre at vi kan gi nødvendig omsorgsplikt.

1.2 Informasjon som vi samler inn automatisk

Når du besøker nettstedet vårt, kan vi samle inn viss informasjon automatisk fra enheten din. –

Spesielt kan informasjonen vi samler inn automatisk inkludere informasjon som din IP-adresse, enhetstype, unike enhetsidentifikasjonsnumre, nettlesertype, bred geografisk plassering (f.eks. land- eller bynivå) og annen teknisk informasjon. Vi kan også samle inn informasjon om hvordan enheten din har samhandlet med nettstedet vårt, inkludert sidene som er åpnet og lenker som er klikket på.

Innsamling av denne informasjonen gjør det mulig for oss å bedre forstå de besøkende som kommer til nettstedet vårt, hvor de kommer fra, og hvilket innhold på nettstedet som er av interesse for dem. Vi bruker denne informasjonen til våre interne analyseformål og for å forbedre kvaliteten og relevansen til nettstedet vårt for våre besøkende.

Noe av denne informasjonen kan samles inn ved hjelp av informasjonskapsler og lignende sporingsteknologi, som forklart videre under overskriften "Informasjonskapsler" nedenfor.

1.3 Informasjon som vi innhenter fra tredjepartskilder

 • Vi kan motta personlig informasjon om deg fra tredjepartskilder (som din arbeidsgiver hvis de melder deg på et kurs), men bare der vi tror at disse tredjepartene enten har ditt samtykke eller på annen måte er lovlig tillatt eller pålagt å avsløre din personlige informasjon til oss. Vi samler bare inn minimumsmengden informasjon som kreves fra disse tredjepartene for å gjøre det mulig for oss å tilby den forespurte tjenesten eller behandle enhver bestilling du sender til oss (for eksempel din utdannings- eller arbeidshistorikk). Vi bruker kun informasjonen vi mottar fra disse tredjepartene som beskrevet i denne personvernerklæringen.
 • Vestigo forbeholder seg retten til å vurdere den økonomiske statusen til enhver organisasjon eller person som foretar en bestilling eller er i ferd med å foreta en bestilling via et tredjeparts kredittvurderingsbyrå, og forbeholder seg også retten til å kreve betaling før du bekrefter en bestilling og vil lagre dette informasjon i journalen din
 1. Bruk av informasjonen din

Informasjonen som vi samler inn og lagrer knyttet til deg, brukes primært for å gjøre det mulig for oss å tilby tjenestene våre til deg. I tillegg kan vi bruke informasjonen til følgende formål:

 • for å gi deg informasjon eller tjenester du ber om fra oss;
 • avhengig av dine separate valg av markedsføringstillatelser kan vi sende deg informasjon om relaterte nyheter, produkter og tjenester og nøye utvalgte tredjeparter (se avsnittet Markedsføringstillatelser).
 • for å oppfylle våre kontraktsmessige forpliktelser overfor deg;
 • for å tilpasse bruken din av nettstedet, hjelpe din bruk av nettstedet og forbedre nettstedet og tjenestene vi tilbyr generelt.
 • å overvåke og analysere trender, bruk og aktiviteter i forbindelse med våre nettsider/tjenester; og etter behov for å forhindre eller oppdage kriminalitet.

Generelt vil vi bruke all informasjonen vi samler inn fra deg kun til formålene beskrevet i denne personvernerklæringen eller til formål som vi forklarer deg på det tidspunktet vi samler inn slik informasjon. Vi kan imidlertid også bruke dine personopplysninger til andre formål som ikke er uforenlige med formålene vi har avslørt til deg (som statistiske formål) hvis og hvor dette er tillatt i henhold til gjeldende databeskyttelseslover.

Hvis du ikke ønsker at vi skal bruke dataene dine til noen markedsføringsformål, vil du ha muligheten til å tilbakeholde ditt samtykke til dette når du gir oss dine opplysninger.

Samtykke kan trekkes tilbake ved å kontakte oss ved å bruke kontaktinformasjonen nedenfor

vestigo@ii-solutions.co.uk

 1. Lagring og oppbevaring av dine personlige data
 • Personopplysningene du har gitt oss lagres på sikre servere. Vi bruker passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysningene vi samler inn og behandler om deg. Tiltakene vi bruker er utformet for å gi et sikkerhetsnivå som er passende for risikoen ved å behandle dine personopplysninger.
 • Alle Vestigo-e-postadresser støtter TLS-e-postkryptering, så det anbefales at hvis du er bekymret for innholdet i en e-post, bør du bruke denne krypteringen.
 • Vær oppmerksom på at overføring av informasjon via internett (inkludert e-post) ikke er helt sikker og derfor, selv om vi bestreber oss på å beskytte personopplysningene du gir oss, kan vi ikke garantere sikkerheten til data som sendes til oss elektronisk og overføring av slike data er derfor helt på egen risiko. Vi beholder personlig informasjon vi samler inn fra deg der vi har et pågående legitimt forretningsbehov for å gjøre det (for eksempel for å gi deg en tjeneste du har bedt om eller for å overholde gjeldende juridiske, skattemessige eller regnskapsmessige krav).

Når vi ikke har noen pågående legitim virksomhet eller lovpålagt behov for å behandle personopplysningene dine, vil vi enten slette eller anonymisere dem.

 1. Avsløre informasjonen din

Vi kan avsløre din personlige informasjon, med ditt samtykke, til ethvert selskap i vår bedriftsgruppe. Dette inkluderer, der det er aktuelt, vårt holdingselskap og dets datterselskaper.

Vi kan også utlevere din personlige informasjon med:

 • tredjeparts tjenesteleverandører og partnere som leverer databehandlingstjenester til oss (for eksempel for å støtte levering av tjenester), eller som på annen måte behandler personopplysninger for formål som er beskrevet i denne personvernerklæringen;
 • leverandører av tekniske tjenester til oss ved levering av vår nettside og andre tekniske systemer internt i Vestigo;
 • din arbeidsgiver (eller Booker), der det er nødvendig når din arbeidsgiver (eller Booker) har foretatt bestillingen på dine vegne;
 • partnere som vi samarbeider med for å tilby tjenester (for eksempel opplæringspartnere);
 • enhver tredjepart i forbindelse med, eller under forhandlinger om, enhver fusjon, salg av selskapets eiendeler, finansiering eller oppkjøp av hele eller deler av virksomheten vår av et annet selskap;
 • ethvert rettshåndhevelsesbyrå, domstol, regulator, offentlig myndighet eller annen tredjepart der vi mener dette er nødvendig for å overholde en juridisk eller regulatorisk forpliktelse, eller på annen måte for å beskytte rettighetene våre eller rettighetene til en tredjepart; og til
 • enhver annen person med ditt samtykke til avsløringen.
 • under visse omstendigheter kan vi trenge å avsløre informasjon som anses som sensitive data for at tredjepart kan gi deg det forespurte produktet eller tjenesten.
 • med din tillatelse (separat innhentet) kan vi gi tilbakemelding om treningsopplevelsen din for å hjelpe andre med å evaluere opplæringen på Vestigo-nettstedet. Vi vil aldri oppgi ditt fulle navn eller andre personlige data på nettstedet.

På forespørsel vil vi informere deg om hvem informasjonen er sendt til og hvorfor ved å kontakte oss ved å bruke kontaktdetaljene nedenfor

 1. Tredjepartskoblinger

Du kan finne lenker til tredjeparts nettsteder på nettsidene våre eller i dokumentasjonen vi tilbyr.

Hvis du går inn på andre nettsteder ved å bruke lenkene som er oppgitt, kan operatørene av disse nettstedene samle inn informasjon fra deg som vil bli brukt av dem i samsvar med deres egne retningslinjer for personvern som du bør lese.

Vi aksepterer ikke noe ansvar eller ansvar for deres retningslinjer overhodet, siden vi ikke har kontroll over dem.

 1. Sosiale nettverk

Nettstedet kan tilby deg muligheten til å dele eller følge informasjon om oss (eller nettstedet eller tjenestene våre) ved å bruke tredjeparts sosiale nettverksfunksjonalitet (for eksempel gjennom "del dette", "liker" eller "følg"-knapper).

Vi tilbyr denne funksjonaliteten for å skape interesse for oss, nettstedet og tjenestene våre blant medlemmene av dine sosiale nettverk, og for å tillate deg å dele og følge meninger, nyheter og anbefalinger om oss med vennene dine. Du bør imidlertid være oppmerksom på at deling av personlig eller ikke-personlig informasjon med et sosialt nettverk kan føre til at informasjonen samles inn av leverandøren av sosiale nettverk eller føre til at informasjonen blir offentlig tilgjengelig, inkludert gjennom søkemotorer på Internett.

Vær oppmerksom på at vi ikke utøver, støtter eller kontrollerer retningslinjene eller praksisene til noen tredjeparts sosiale nettverk hvis funksjonalitet du kan få tilgang til via nettstedet.

Du bør alltid lese personvernerklæringen til ethvert sosialt nettverk der du deler informasjon nøye for å forstå deres spesifikke personvern- og informasjonsbrukspraksis.

 1. Informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler og lignende sporingsteknologi (samlet kalt "informasjonskapsler") for å samle inn og bruke personlig informasjon om deg. 

Juridisk grunnlag (kun EØS-besøkende).

Vårt rettslige grunnlag for å samle inn og bruke personopplysninger vil avhenge av personopplysningene som samles inn og den spesifikke konteksten vi samler den inn i.

Imidlertid vil vi normalt kun samle inn personopplysninger fra deg:

 • hvor vi trenger personopplysningene for å utføre en kontrakt med deg (for eksempel for å melde deg på et kurs eller gi deg læremateriell);
 • hvor behandlingen er i våre legitime interesser og ikke overstyres av dine rettigheter; eller
 • der vi har ditt samtykke til å gjøre det;

I noen tilfeller kan vi også ha en juridisk forpliktelse til å samle inn personopplysninger fra deg.

Hvis vi ber deg om å oppgi personopplysninger for å overholde et lovkrav eller for å utføre en kontakt med deg, vil vi gjøre dette klart på det aktuelle tidspunktet og informere deg om hvorvidt utleveringen av personopplysningene dine er obligatoriske eller ikke (samt de mulige konsekvensene hvis du ikke oppgir dine personlige opplysninger).

Hvis vi samler inn og bruker din personlige informasjon i avhengighet av våre legitime interesser (eller de til en tredjepart), vil denne interessen normalt være å drive plattformen vår og kommunisere med deg etter behov for å tilby våre tjenester til deg og for vår legitime kommersielle interesse. , for eksempel når du svarer på dine spørsmål, forbedrer plattformen vår, foretar markedsføring eller med det formål å oppdage eller forhindre ulovlige aktiviteter. Vi kan ha andre legitime interesser, og hvis det er hensiktsmessig vil vi gjøre det klart for deg på det relevante tidspunktet hva disse legitime interessene er.

Hvis du har spørsmål om eller trenger ytterligere informasjon angående det juridiske grunnlaget som vi samler inn og bruker personopplysningene dine på, vennligst kontakt oss ved å bruke kontaktopplysningene nedenfor

 1. Databeskyttelsesrettigheter

Du har følgende databeskyttelsesrettigheter:

 • Hvis du ønsker det få tilgang til, korrigere, oppdatere eller be om sletting av din personlige informasjon, kan du gjøre det når som helst ved å kontakte oss ved å bruke kontaktdetaljene nedenfor.
 • I tillegg kan du gjenstand for behandling av din personlige informasjon, be oss om å begrense behandlingen av din personlige informasjon eller be om portabilitet av dine personlige opplysninger. Igjen, du kan utøve disse rettighetene ved å kontakte oss ved å bruke kontaktinformasjonen nedenfor.
 • Det har du rett til velge bort markedsføring og telemarkedskommunikasjon vi sender deg når som helst. Du kan utøve denne retten ved å kontakte oss ved å bruke kontaktdetaljene nedenfor.
 • Tilsvarende, hvis vi har samlet inn og behandlet dine personopplysninger med ditt samtykke, kan du trekke tilbake ditt samtykke når som helst. Å trekke tilbake samtykket ditt vil ikke påvirke lovligheten av noen behandling vi utførte før tilbaketrekkingen din, og det vil heller ikke påvirke behandlingen av dine personopplysninger utført i avhengighet av andre lovlige behandlingsgrunnlag enn samtykke.
 • Du har rett til å klage til et datatilsyn om vår innsamling og bruk av dine personopplysninger. For mer informasjon, vennligst kontakt din lokale databeskyttelsesmyndighet.

Vi svarer på alle forespørsler vi mottar fra enkeltpersoner som ønsker å utøve sine databeskyttelsesrettigheter i samsvar med gjeldende databeskyttelseslover.

 1. Markedsføringstillatelser

Hvis du gir oss eksplisitt tillatelse (innhentet separat) til å gjøre det, kan vi lagre og bruke informasjonen din til å levere e-postmarkedsføring, nyhetsbrev og annen informasjon du har godtatt å motta.

 • Du kan trekke tilbake denne tillatelsen når som helst. Vennligst bekreft tilbaketrekkingen av ditt samtykke ved å bruke kontaktdetaljene nedenfor.
 • Du kan når som helst be om å bli fjernet fra databasen vår for markedsføringsformål. Bekreft forespørselen din om å bli fjernet ved å sende oss en e-post ved å bruke kontaktinformasjonen nedenfor.
 • Bestilling eller bestilling av et treningsprodukt fra Vestigo vil ikke automatisk resultere i antagelsen om ytterligere markedsføringstillatelser som vil være både eksplisitte og separat innhentet. Klikk her for å se Vestigo vilkår og betingelser knyttet til bestillinger/reservasjoner og produktforespørsler.
 • Vi vil aldri selge til eller tillate noen tredjepart å bruke disse dataene og markedsføringstillatelsene dine til markedsføringsformål uten din eksplisitte tillatelse, innhentet separat.

Alle andre relevante bestemmelser i denne personvernerklæringen skal gjelde for markedsføringstillatelser.

 1. Kontakt oss

Behandlingsansvarlig for din personlige informasjon vil være The Investigo Group Ltd.

Vi tar gjerne imot alle spørsmål, kommentarer eller forespørsler du måtte ha angående denne personvernerklæringen. Ikke nøl med å kontakte oss på vestigo@ii-solutions.co.uk

 1. Endringer i personvernerklæringen

Vi kan endre denne personvernerklæringen fra tid til annen ved å oppdatere dette dokumentet.

Du bør sjekke denne siden fra tid til annen for å sikre at du er fornøyd med eventuelle endringer.

Hvis det gjøres vesentlige endringer i denne personvernerklæringen, vil vi varsle deg ved å plassere en fremtredende melding på nettstedet eller ved å kontakte deg for å gi deg beskjed via kontaktdetaljene du har gitt oss.

 1. firmainformasjon

"Vestigo Consulting Limited" og "Vestigo" er handelsnavn for The Investigo Group Ltd.

Firmanummer: 11988011VAT-registrering: Storbritannia xxxx

Telefon 0344 247 0115
Send e-post til vestigo@ii-solutions.co.uk

Registrert firmaadresse:

20-22 Wenlock Road, London, N1 7GU

nb_NONB