Privacybeleid

Vestigo Consulting Limited – Privacyverklaring van kracht vanaf november 2019

Raadpleeg ook onze Voorwaarden van zaken die van toepassing zijn op alle bestellingen/reserveringen/aanvragen geplaatst bij Vestigo Consulting Ltd

Vestigo Consulting Limited (“The Investigo Group Ltd”, “Vestigo”, “wij”, “onze” of “ons”) doet er alles aan om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd. Deze privacyverklaring beschrijft hoe we de persoonlijke informatie gebruiken die we van u verzamelen of die u verstrekt, wanneer u:

 • onze website bezoeken (de “Website”);
 • gebruik maken van de diensten (samen de “Diensten”) die wij leveren; of
 • met ons communiceren.
 1. Informatie die we verzamelen

1.1 Informatie die u rechtstreeks verstrekt

Wij verzamelen persoonlijke informatie van u:

 • door het gebruik van formulieren, die op papier of op onze Website kunnen staan, zoals wanneer u een aankoop doet of een opleiding begint, zich aanmeldt voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven of zich registreert voor informatie;
 • wanneer u een aankoop doet op onze Website en ons informatie verstrekt over eventuele speciale vereisten, zoals dieetwensen, die u mogelijk heeft; en
 • als u ervoor kiest om ons informatie te verstrekken wanneer u onze Website gebruikt of toegang krijgt tot onze Diensten;
 • wanneer u om welke reden dan ook met ons communiceert, inclusief per e-mail, post of telefoon, en wanneer u onze Services gebruikt.
 • Wanneer u marketinginformatie over gerelateerde producten en diensten bij ons aanvraagt (zie ook de afzonderlijke sectie Marketingmachtigingen hieronder).
 • Als u een Boeker bent (een persoon die namens uzelf en/of anderen een product of dienst boekt), bevestigt u dat u toestemming heeft gekregen om de Kandidaten (de persoon/personen aan wie het product of de dienst zal worden verstrekt) informatie te verstrekken worden verstrekt, gebruikt en opgeslagen met het oog op het leveren van de producten of diensten die u namens hen hebt aangevraagd. Dit omvat alle persoonlijke en gevoelige gegevens die nodig zijn om het gevraagde product of de gevraagde dienst te leveren.
 • Als u uw trainingscursus plaatst, kunnen we uw feedback over uw trainingservaring verzamelen om anderen te helpen de aangeboden training en service te evalueren.

Sommige van de persoonlijke informatie die u verstrekt, kan gevoelige persoonlijke informatie bevatten, zoals gezondheidsgerelateerde informatie of informatie over uw ras of etniciteit, die we nodig hebben voor wettelijke registratie-/rapportagedoeleinden en om ervoor te zorgen dat we de noodzakelijke zorgplicht kunnen vervullen.

1.2 Informatie die we automatisch verzamelen

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen we bepaalde informatie automatisch van uw apparaat verzamelen. –

De informatie die we automatisch verzamelen, kan met name informatie bevatten zoals uw IP-adres, apparaattype, unieke apparaatidentificatienummers, browsertype, brede geografische locatie (bijv. locatie op land- of stadsniveau) en andere technische informatie. We kunnen ook informatie verzamelen over de interactie van uw apparaat met onze website, inclusief de pagina's die zijn geopend en de links waarop is geklikt.

Door deze informatie te verzamelen, kunnen we de bezoekers die naar onze Website komen beter begrijpen, waar ze vandaan komen en welke inhoud op onze Website voor hen interessant is. We gebruiken deze informatie voor onze interne analysedoeleinden en om de kwaliteit en relevantie van onze Website voor onze bezoekers te verbeteren.

Een deel van deze informatie kan worden verzameld met behulp van cookies en vergelijkbare trackingtechnologie, zoals verder uitgelegd onder het kopje 'Cookies' hieronder.

1.3 Informatie die we verkrijgen uit bronnen van derden

 • We kunnen persoonlijke informatie over u ontvangen van externe bronnen (zoals uw werkgever als zij u inschrijven voor een cursus), maar alleen als we van mening zijn dat deze derde partijen uw toestemming hebben of anderszins wettelijk toegestaan of verplicht zijn om uw persoonlijke informatie vrij te geven aan ons. We verzamelen alleen de minimale hoeveelheid informatie die nodig is van deze derde partijen om ons in staat te stellen de gevraagde service te verlenen of elke boeking die u ons stuurt te verwerken (bijvoorbeeld uw opleidings- of arbeidsverleden). We gebruiken alleen de informatie die we van deze derden ontvangen zoals uiteengezet in deze privacyverklaring.
 • Vestigo behoudt zich het recht voor om de financiële status te beoordelen van elke organisatie of persoon die een boeking maakt of bezig is met het maken van een boeking via een extern ratingbureau en behoudt zich ook het recht voor om betaling te eisen voorafgaand aan het bevestigen van een boeking en zal deze opslaan informatie in uw dossier
 1. Gebruik van uw gegevens

De informatie die we met betrekking tot u verzamelen en opslaan, wordt voornamelijk gebruikt om ons in staat te stellen onze Diensten aan u te leveren. Daarnaast kunnen we de informatie gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • om u te voorzien van informatie of Diensten die u bij ons aanvraagt;
 • afhankelijk van uw afzonderlijke selecties voor marketingtoestemmingen kunnen we u informatie sturen over gerelateerd nieuws, producten en diensten en zorgvuldig geselecteerde derde partijen (zie de sectie Marketingtoestemmingen).
 • om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen;
 • om uw gebruik van de site te personaliseren, uw gebruik van de site te helpen en de site en diensten die we in het algemeen leveren te verbeteren.
 • om trends, gebruik en activiteiten in verband met onze Websites/Diensten te volgen en te analyseren; en voor zover nodig om misdaad te voorkomen of op te sporen.

Over het algemeen zullen we de informatie die we van u verzamelen alleen gebruiken voor de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring of voor doeleinden die we u uitleggen op het moment dat we dergelijke informatie verzamelen. We kunnen uw persoonlijke informatie echter ook gebruiken voor andere doeleinden die niet onverenigbaar zijn met de doeleinden die we aan u hebben bekendgemaakt (zoals statistische doeleinden) als en waar dit is toegestaan door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Als u niet wilt dat wij uw gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden, heeft u de mogelijkheid om uw toestemming hiervoor te onthouden wanneer u uw gegevens aan ons verstrekt.

Toestemming kan worden ingetrokken door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens

vestigo@ii-solutions.co.uk

 1. Uw persoonlijke gegevens opslaan en bewaren
 • De persoonlijke informatie die u ons heeft verstrekt, wordt opgeslagen op beveiligde servers. We gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonlijke informatie die we over u verzamelen en verwerken te beschermen. De maatregelen die we gebruiken, zijn ontworpen om een beveiligingsniveau te bieden dat past bij het risico van het verwerken van uw persoonlijke gegevens.
 • Alle e-mailadressen van Vestigo ondersteunen TLS-e-mailcodering, dus het is aan te raden deze codering te gebruiken als u zich zorgen maakt over de inhoud van een e-mail.
 • Houd er rekening mee dat de overdracht van informatie via internet (inclusief e-mail) niet volledig veilig is en daarom, hoewel we ernaar streven om de persoonlijke informatie die u ons verstrekt te beschermen, kunnen we de veiligheid van gegevens die elektronisch naar ons worden verzonden en de verzending van dergelijke gegevens niet garanderen. gegevens zijn daarom geheel op eigen risico. We bewaren persoonlijke informatie die we van u verzamelen wanneer we een voortdurende legitieme zakelijke behoefte hebben om dit te doen (bijvoorbeeld om u een door u gevraagde dienst te leveren of om te voldoen aan toepasselijke wettelijke, fiscale of boekhoudkundige vereisten).

Wanneer we geen doorlopende legitieme zakelijke of wettelijke noodzaak hebben om uw persoonlijke informatie te verwerken, zullen we deze verwijderen of anonimiseren.

 1. Uw gegevens vrijgeven

We kunnen uw persoonlijke gegevens, met uw toestemming, bekendmaken aan elk bedrijf binnen onze bedrijfsgroep. Dit omvat, indien van toepassing, onze houdstermaatschappij en haar dochterondernemingen.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook bekendmaken met:

 • externe dienstverleners en partners die gegevensverwerkingsdiensten aan ons leveren (bijvoorbeeld om de levering van diensten te ondersteunen), of die anderszins persoonlijke informatie verwerken voor doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring;
 • leveranciers van technische diensten aan ons bij het aanbieden van onze website en andere technische systemen binnen Vestigo;
 • uw werkgever (of boeker), indien vereist wanneer uw werkgever (of boeker) de boeking namens u heeft uitgevoerd;
 • partners met wie we samenwerken om Services te leveren (zoals trainingspartners);
 • een derde partij in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsmiddelen, financiering of overname van alle of een deel van ons bedrijf door een ander bedrijf;
 • elke wetshandhavingsinstantie, rechtbank, regelgevende instantie, overheidsinstantie of andere derde partij wanneer wij van mening zijn dat dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting, of anderszins om onze rechten of de rechten van een derde partij te beschermen; en naar
 • een andere persoon met uw toestemming voor de openbaarmaking.
 • in bepaalde omstandigheden moeten we mogelijk informatie vrijgeven die als gevoelige gegevens wordt beschouwd, zodat een derde partij u het gevraagde product of de gevraagde dienst kan leveren.
 • met uw toestemming (afzonderlijk verkregen) kunnen we uw feedback geven over uw trainingservaring om anderen te helpen de training op de Vestigo-website te evalueren. We zullen nooit uw volledige naam of andere persoonlijke gegevens op de website verstrekken.

Op verzoek zullen wij u mededelen aan wie de informatie is doorgegeven en waarom door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens

 1. Links van derden

Mogelijk vindt u links naar websites van derden op onze websites of in de door ons verstrekte documentatie.

Als u andere websites bezoekt met behulp van de aangeboden links, kunnen de exploitanten van deze sites informatie over u verzamelen die door hen zal worden gebruikt in overeenstemming met hun eigen privacybeleid dat u dient door te nemen.

We aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor hun beleid, aangezien we er geen controle over hebben.

 1. Sociaal netwerken

De Website kan u de mogelijkheid bieden om informatie over ons (of de Website of onze Diensten) te delen of te volgen met behulp van sociale netwerkfunctionaliteit van derden (zoals door middel van "deel dit", "vind ik leuk" of "volg"-knoppen).

We bieden deze functionaliteit aan om interesse in ons, de Website en onze Diensten te wekken bij de leden van uw sociale netwerken, en om u in staat te stellen meningen, nieuws en aanbevelingen over ons te delen en te volgen met uw vrienden. U dient zich er echter van bewust te zijn dat het delen van persoonlijke of niet-persoonlijke informatie met een sociaal netwerk ertoe kan leiden dat die informatie wordt verzameld door de provider van het sociale netwerk of dat deze informatie openbaar beschikbaar wordt gemaakt, ook via internetzoekmachines.

Houd er rekening mee dat we het beleid of de praktijken van een sociaal netwerk van derden waarvan u via de website toegang hebt, niet uitoefenen, onderschrijven of controleren.

U moet altijd de privacyverklaring van elk sociaal netwerk waarmee u informatie deelt zorgvuldig lezen om hun specifieke privacy- en informatiegebruikspraktijken te begrijpen.

 1. Koekjes

We gebruiken cookies en vergelijkbare trackingtechnologie (gezamenlijk "Cookies") om persoonlijke informatie over u te verzamelen en te gebruiken. 

Wettelijke basis (alleen EER-bezoekers).

Onze wettelijke basis voor het verzamelen en gebruiken van persoonlijke informatie hangt af van de persoonlijke informatie die wordt verzameld en de specifieke context waarin we deze verzamelen.

Normaal gesproken verzamelen we echter alleen persoonlijke informatie van u:

 • waar we de persoonlijke informatie nodig hebben om een contract met u uit te voeren (bijvoorbeeld om u in te schrijven voor een cursus of om u leermateriaal te verstrekken);
 • wanneer de verwerking in ons legitieme belang is en niet wordt opgeheven door uw rechten; of
 • waar we uw toestemming hebben om dit te doen;

In sommige gevallen kunnen we ook een wettelijke verplichting hebben om persoonlijke informatie van u te verzamelen.

Als wij u vragen om persoonsgegevens te verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om contact met u op te nemen, zullen wij dit op het betreffende moment duidelijk maken en u adviseren of het verstrekken van uw persoonsgegevens al dan niet verplicht is (evenals van de mogelijke gevolgen als u uw persoonlijke gegevens niet verstrekt).

Als we uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken op basis van onze legitieme belangen (of die van een derde partij), zal dit belang normaal gesproken zijn om ons platform te beheren en met u te communiceren als dat nodig is om onze diensten aan u te leveren en voor ons legitieme commerciële belang bijvoorbeeld bij het beantwoorden van uw vragen, bij het verbeteren van ons platform, bij het uitvoeren van marketing of bij het opsporen of voorkomen van illegale activiteiten. We kunnen andere legitieme belangen hebben en indien van toepassing zullen we u op het relevante moment duidelijk maken wat die legitieme belangen zijn.

Als u vragen heeft over of meer informatie nodig heeft over de rechtsgrond waarop wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken, neem dan contact met ons op via de onderstaande contactgegevens

 1. Gegevensbeschermingsrechten

U hebt de volgende gegevensbeschermingsrechten:

 • Als je wilt inzage, correctie, update of verwijdering aanvragen van uw persoonlijke gegevens, kunt u dit op elk moment doen door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens.
 • Daarnaast kun je bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonlijke gegevens, vraag ons om verwerking beperken van uw persoonlijke gegevens of draagbaarheid aanvragen van uw persoonlijke gegevens. Nogmaals, u kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens.
 • Je hebt het recht om afmelden voor marketing- en telemarketingcommunicatie we sturen u op elk moment. U kunt dit recht uitoefenen door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens.
 • Evenzo, als we uw persoonlijke gegevens met uw toestemming hebben verzameld en verwerkt, kunt u: uw toestemming intrekken te allen tijde. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die we hebben uitgevoerd voorafgaand aan uw intrekking, en evenmin op de verwerking van uw persoonlijke informatie die is uitgevoerd op basis van andere wettige verwerkingsgronden dan toestemming.
 • Jij hebt de recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over onze verzameling en gebruik van uw persoonlijke gegevens. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit.

We reageren op alle verzoeken die we ontvangen van personen die hun gegevensbeschermingsrechten willen uitoefenen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 1. Marketingmachtigingen

Als u ons hiervoor expliciete toestemming geeft (afzonderlijk verkregen), kunnen we uw gegevens opslaan en gebruiken voor het verstrekken van e-mailmarketing, nieuwsbrieven en andere informatie die u heeft geaccepteerd om te ontvangen.

 • U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Bevestig uw intrekking van uw toestemming met behulp van de onderstaande contactgegevens.
 • U kunt op elk moment verzoeken om uit onze database te worden verwijderd voor marketingdoeleinden. Bevestig uw verzoek om te worden verwijderd door ons een e-mail te sturen met behulp van de onderstaande contactgegevens.
 • Het boeken of reserveren van een trainingsproduct van Vestigo leidt niet automatisch tot de aanname van aanvullende marketingtoestemmingen die zowel expliciet als afzonderlijk worden verkregen. Klik hier voor de Vestigo-voorwaarden met betrekking tot boekingen/reserveringen en productvragen.
 • We zullen deze gegevens en uw marketingtoestemmingen nooit verkopen aan of toestaan aan derden voor marketingdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke, afzonderlijk verkregen toestemming.

Alle andere relevante bepalingen van dit privacybeleid zijn van toepassing op marketingmachtigingen.

 1. Contact met ons opnemen

De gegevensbeheerder van uw persoonlijke informatie is The Investigo Group Ltd.

We verwelkomen alle vragen, opmerkingen of verzoeken die u heeft met betrekking tot deze privacyverklaring. Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via: vestigo@ii-solutions.co.uk

 1. Wijzigingen in de privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen door dit document bij te werken.

U dient deze pagina van tijd tot tijd te controleren om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen.

Als er materiële wijzigingen worden aangebracht in deze privacyverklaring, zullen we u hiervan op de hoogte stellen door een prominente kennisgeving op de website te plaatsen of door contact met u op te nemen via de contactgegevens die u ons heeft verstrekt.

 1. bedrijfsinformatie

“Vestigo Consulting Limited” en “Vestigo” zijn handelsnamen van The Investigo Group Ltd.

Bedrijfsnummer: 11988011BTW-registratie: VK xxxx

Telefoon 0344 247 0115
E-mail vestigo@ii-solutions.co.uk

Adres geregistreerd bedrijf:

20-22 Wenlock Road, Londen, N1 7GU

nl_BENL_BE