OSAPP®

OSAPP® är en Internet Intelligence and Investigation-plattform för tillhandahållande av felaktig internetåtkomst, samt en omfattande verktygsuppsättning för onlineutredning och bevisfångst, idealiskt lämpad för riskhanterings- och finansiella tjänsteorganisationer.

Om oss

OSAPP® erbjuder en heltäckande hemlig internetutredningssvit till den privata sektorn. Viktigt för alla organisationer som vill hantera risker via öppen källkodsunderrättelseverksamhet, OSAPP® möjliggör upptäckt, insamling och presentation av internetbaserade bevis, samtidigt som lagstiftningen bibehålls efterlevnad och bevarande av beviskedjan.

Tillhandahålls i en välbekant skrivbordsmiljö, användare får tillgång till ett brett utbud av verktyg för att utföra onlineundersökningar säkert och säkert. Plattformen är helt säker, granskningsbar och tillgänglig via en prissättningsmodell, baserad på individuella behov.

sv_SESV