Integritetspolicy

Vestigo Consulting Limited – Sekretessmeddelande som gäller från november 2019

Se även vår Villkor verksamhet som gäller alla beställningar/bokningar/förfrågningar som görs hos Vestigo Consulting Ltd

Vestigo Consulting Limited ("The Investigo Group Ltd", "Vestigo", "vi", "vår" eller "oss") har åtagit sig att säkerställa att din integritet skyddas. Detta sekretessmeddelande beskriver hur vi använder den personliga information som vi samlar in från dig, eller som du tillhandahåller, när du:

 • besöka vår webbplats ("Webbplatsen");
 • använda tjänsterna (tillsammans "Tjänsterna") som vi tillhandahåller; eller
 • kommunicera med oss.
 1. Information vi samlar in

1.1 Information som du tillhandahåller direkt

Vi samlar in personlig information från dig:

 • genom användning av formulär, som kan finnas på papper eller på vår webbplats, till exempel när du gör ett köp eller påbörjar en utbildning, registrerar dig för att få våra nyhetsbrev eller registrerar dig för information;
 • när du gör ett köp på vår webbplats och ger oss information om eventuella speciella krav, såsom kostbehov, som du kan ha; och
 • om du väljer att förse oss med information när du använder vår webbplats eller använder våra tjänster;
 • när du kommunicerar med oss av någon anledning, inklusive via e-post, post eller telefon, och när du använder våra tjänster.
 • När du begär marknadsföringsinformation om relaterade produkter och tjänster från oss (se även separat avsnitt om marknadsföringstillstånd nedan).
 • Om du är en Bokare (en person som bokar en produkt eller tjänst för dig själv och/eller andras räkning), bekräftar du att du har fått tillstånd för att informationen om kandidaterna (personen/personerna till vilka produkten eller tjänsten kommer att tillhandahållas) tillhandahållas, användas och lagras i syfte att tillhandahålla de produkter eller tjänster som du har begärt för deras räkning. Detta inkluderar alla personliga och känsliga uppgifter som krävs för att tillhandahålla den efterfrågade produkten eller tjänsten.
 • Lägg upp din utbildning, vi kan komma att samla in din feedback om din träningsupplevelse för att hjälpa andra att utvärdera utbildningen och tjänsten som tillhandahålls.

En del av de personuppgifter som du lämnar kan innehålla känslig personlig information, såsom hälsorelaterad information eller information om din ras eller etnicitet, som vi behöver för lagstadgade registrerings-/rapporteringsändamål och för att säkerställa att vi kan tillhandahålla den nödvändiga omsorgsplikten.

1.2 Information som vi samlar in automatiskt

När du besöker vår webbplats kan vi samla in viss information automatiskt från din enhet. –

Specifikt kan informationen som vi samlar in automatiskt inkludera information som din IP-adress, enhetstyp, unika enhetsidentifikationsnummer, webbläsartyp, bred geografisk plats (t.ex. land- eller stadsnivå) och annan teknisk information. Vi kan också samla in information om hur din enhet har interagerat med vår webbplats, inklusive vilka sidor som du har tillgång till och klickade på länkar.

Att samla in denna information gör det möjligt för oss att bättre förstå de besökare som kommer till vår webbplats, var de kommer ifrån och vilket innehåll på vår webbplats som är av intresse för dem. Vi använder denna information för våra interna analysändamål och för att förbättra kvaliteten och relevansen av vår webbplats för våra besökare.

En del av denna information kan samlas in med hjälp av cookies och liknande spårningsteknik, vilket förklaras ytterligare under rubriken "Cookies" nedan.

1.3 Information som vi får från tredje parts källor

 • Vi kan få personlig information om dig från tredje parts källor (som din arbetsgivare om de anmäler dig till en kurs), men endast när vi tror att dessa tredje parter antingen har ditt samtycke eller på annat sätt är lagligt tillåtna eller skyldiga att lämna ut din personliga information till oss. Vi samlar bara in den minsta mängd information som krävs från dessa tredje parter för att vi ska kunna tillhandahålla den efterfrågade tjänsten eller behandla alla bokningar du skickar till oss (till exempel din utbildnings- eller anställningshistorik). Vi använder endast den information vi får från dessa tredje parter som anges i detta sekretessmeddelande.
 • Vestigo förbehåller sig rätten att bedöma den ekonomiska statusen för alla organisationer eller individer som gör en bokning eller är i färd med att göra en bokning via ett tredje parts kreditvärderingsinstitut och förbehåller sig rätten att kräva betalning innan bokningen bekräftas och kommer att lagra detta information i ditt register
 1. Användning av din information

Den information som vi samlar in och lagrar om dig används i första hand för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig. Dessutom kan vi använda informationen för följande ändamål:

 • för att förse dig med information eller tjänster som du begär från oss;
 • beroende på dina separata val av marknadsföringstillstånd kan vi skicka dig information om relaterade nyheter, produkter och tjänster och noggrant utvalda tredje parter (se avsnittet Marknadsföringstillstånd).
 • för att uppfylla våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig;
 • för att anpassa din användning av webbplatsen, hjälpa din användning av webbplatsen och förbättra webbplatsen och tjänsterna vi tillhandahåller generellt.
 • att övervaka och analysera trender, användning och aktiviteter i samband med våra webbplatser/tjänster; och vid behov för att förebygga eller upptäcka brott.

I allmänhet kommer vi att använda all information vi samlar in från dig endast för de syften som beskrivs i detta integritetsmeddelande eller för ändamål som vi förklarar för dig när vi samlar in sådan information. Vi kan dock även använda dina personuppgifter för andra ändamål som inte är oförenliga med de syften vi har avslöjat för dig (såsom statistiska ändamål) om och där detta är tillåtet enligt tillämpliga dataskyddslagar.

Om du inte vill att vi ska använda dina uppgifter i marknadsföringssyfte har du möjlighet att undanhålla ditt samtycke till detta när du lämnar dina uppgifter till oss.

Samtycke kan återkallas genom att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan

vestigo@ii-solutions.co.uk

 1. Lagring och lagring av dina personuppgifter
 • Den personliga information du lämnat till oss lagras på säkra servrar. Vi använder lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som vi samlar in och behandlar om dig. De åtgärder vi använder är utformade för att ge en säkerhetsnivå som är lämplig för risken med att behandla dina personuppgifter.
 • Alla Vestigo-e-postadresser stöder TLS-e-postkryptering, så det rekommenderas att om du är orolig för innehållet i någon e-post att använda denna kryptering.
 • Observera att överföring av information via internet (inklusive e-post) inte är helt säker och därför, även om vi strävar efter att skydda den personliga information som du lämnar till oss, kan vi inte garantera säkerheten för data som skickas till oss elektroniskt och överföringen av sådana data är därför helt på egen risk. Vi behåller personlig information som vi samlar in från dig där vi har ett pågående legitimt affärsbehov att göra det (till exempel för att förse dig med en tjänst som du har begärt eller för att följa tillämpliga juridiska, skattemässiga eller redovisningskrav).

När vi inte har något pågående legitimt affärs- eller lagstadgat behov av att behandla dina personuppgifter, kommer vi antingen att radera eller anonymisera dem.

 1. Avslöja din information

Vi kan komma att lämna ut din personliga information, med ditt samtycke, till alla företag inom vår företagsgrupp. Detta inkluderar i förekommande fall vårt holdingbolag och dess dotterbolag.

Vi kan också avslöja din personliga information med:

 • tredje parts tjänsteleverantörer och partners som tillhandahåller databehandlingstjänster till oss (till exempel för att stödja leveransen av tjänster), eller som på annat sätt behandlar personlig information för ändamål som beskrivs i detta sekretessmeddelande;
 • leverantörer av tekniska tjänster till oss vid tillhandahållandet av vår webbplats och andra tekniska system internt hos Vestigo;
 • din arbetsgivare (eller Booker), där så krävs när din arbetsgivare (eller Booker) har genomfört bokningen för din räkning;
 • partners som vi arbetar med för att tillhandahålla tjänster (såsom utbildningspartners);
 • någon tredje part i samband med, eller under förhandlingar om, någon fusion, försäljning av företagets tillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller en del av vår verksamhet av ett annat företag;
 • någon brottsbekämpande myndighet, domstol, tillsynsmyndighet, statlig myndighet eller annan tredje part där vi anser att detta är nödvändigt för att följa en laglig eller regulatorisk skyldighet, eller på annat sätt för att skydda våra rättigheter eller någon tredje parts rättigheter; och till
 • någon annan person med ditt samtycke till avslöjandet.
 • under vissa omständigheter kan vi behöva avslöja information som anses vara känslig data för att tredje part ska kunna förse dig med den efterfrågade produkten eller tjänsten.
 • med din tillåtelse (separat erhållen) kan vi ge din feedback om din träningsupplevelse för att hjälpa andra att utvärdera utbildningen på Vestigo-webbplatsen. Vi kommer aldrig att lämna ditt fullständiga namn eller andra personuppgifter på webbplatsen.

På begäran kommer vi att meddela dig vem informationen har skickats till och varför genom att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan

 1. Tredjepartslänkar

Du kan hitta länkar till tredje parts webbplatser på våra webbplatser eller i dokumentationen vi tillhandahåller.

Om du går in på andra webbplatser med hjälp av länkarna som tillhandahålls, kan operatörerna av dessa webbplatser samla in information från dig som kommer att användas av dem i enlighet med deras egen sekretesspolicy som du bör granska.

Vi accepterar inget ansvar eller ansvar för deras policyer överhuvudtaget eftersom vi inte har någon kontroll över dem.

 1. Använda sociala nätverk

Webbplatsen kan erbjuda dig möjligheten att dela eller följa information om oss (eller webbplatsen eller våra tjänster) med hjälp av tredjeparts sociala nätverksfunktioner (som genom "dela detta", "gilla" eller "följ"-knappar).

Vi erbjuder denna funktion för att skapa intresse för oss, webbplatsen och våra tjänster bland medlemmarna i dina sociala nätverk, och för att tillåta dig att dela och följa åsikter, nyheter och rekommendationer om oss med dina vänner. Du bör dock vara medveten om att delning av personlig eller icke-personlig information med ett socialt nätverk kan resultera i att informationen samlas in av leverantören av det sociala nätverket eller resultera i att informationen görs allmänt tillgänglig, inklusive genom sökmotorer på Internet.

Observera att vi inte utövar, stöder eller kontrollerar policyer eller praxis för något socialt nätverk från tredje part vars funktionalitet du kan komma åt via webbplatsen.

Du bör alltid läsa sekretessmeddelandet för alla sociala nätverk genom vilka du delar information noggrant för att förstå deras specifika sekretess- och informationsanvändningsmetoder.

 1. Småkakor

Vi använder cookies och liknande spårningsteknik (sammantaget "cookies") för att samla in och använda personlig information om dig. 

Rättslig grund (endast EES-besökare).

Vår rättsliga grund för att samla in och använda personlig information kommer att bero på den personliga information som samlas in och det specifika sammanhang i vilket vi samlar in den.

Vi kommer dock normalt endast att samla in personlig information från dig:

 • där vi behöver den personliga informationen för att utföra ett kontrakt med dig (till exempel för att anmäla dig till en kurs eller förse dig med läromedel);
 • där behandlingen ligger i vårt legitima intresse och inte åsidosätts av dina rättigheter; eller
 • där vi har ditt samtycke att göra det;

I vissa fall kan vi också ha en juridisk skyldighet att samla in personuppgifter från dig.

Om vi ber dig att tillhandahålla personlig information för att följa ett lagkrav eller för att utföra en kontakt med dig, kommer vi att klargöra detta vid relevant tidpunkt och informera dig om huruvida tillhandahållandet av din personliga information är obligatoriskt eller inte (liksom av de möjliga konsekvenserna om du inte lämnar dina personuppgifter).

Om vi samlar in och använder din personliga information i tillit till våra legitima intressen (eller tredje parts intressen), kommer detta intresse normalt att vara att driva vår plattform och kommunicera med dig vid behov för att tillhandahålla våra tjänster till dig och för vårt legitima kommersiella intresse. , till exempel när du svarar på dina frågor, förbättrar vår plattform, genomför marknadsföring eller i syfte att upptäcka eller förhindra olagliga aktiviteter. Vi kan ha andra legitima intressen och om det är lämpligt kommer vi att klargöra för dig vid relevant tidpunkt vilka dessa legitima intressen är.

Om du har frågor om eller behöver ytterligare information om den rättsliga grund på vilken vi samlar in och använder dina personuppgifter, vänligen kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan

 1. Dataskyddsrättigheter

Du har följande dataskyddsrättigheter:

 • Om du vill komma åt, korrigera, uppdatera eller begära radering av dina personuppgifter kan du göra det när som helst genom att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan.
 • Dessutom kan du invända mot behandlingen av dina personuppgifter, be oss att göra det begränsa behandlingen av din personliga information eller begära portabilitet av din personliga information. Återigen kan du utöva dessa rättigheter genom att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan.
 • Du har rätt att välja bort marknadsföring och telemarketingkommunikation vi skickar dig när som helst. Du kan utöva denna rätt genom att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan.
 • På samma sätt, om vi har samlat in och behandlar dina personuppgifter med ditt samtycke, så kan du dra tillbaka ditt samtycke närsomhelst. Att återkalla ditt samtycke kommer inte att påverka lagligheten av någon behandling som vi utförde innan ditt återkallande, och det kommer inte heller att påverka behandlingen av dina personuppgifter som utförs med stöd av andra lagliga behandlingsgrunder än samtycke.
 • Du har rätt att klaga till en dataskyddsmyndighet om vår insamling och användning av dina personuppgifter. Kontakta din lokala dataskyddsmyndighet för mer information.

Vi svarar på alla förfrågningar vi får från individer som vill utöva sina dataskyddsrättigheter i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar.

 1. Marknadsföringstillstånd

Om du ger oss uttryckligt tillstånd (separat erhållet) att göra det kan vi lagra och använda din information för tillhandahållande av e-postmarknadsföring, nyhetsbrev och annan information som du har samtyckt till att ta emot.

 • Du kan när som helst återkalla detta tillstånd. Vänligen bekräfta ditt återkallande av samtycke med hjälp av kontaktuppgifterna nedan.
 • Du kan när som helst begära att bli borttagen från vår databas för marknadsföringsändamål. Bekräfta din begäran om att bli borttagen genom att maila oss med kontaktuppgifterna nedan.
 • Bokning eller bokning av en utbildningsprodukt från Vestigo kommer inte automatiskt att resultera i antagandet om ytterligare marknadsföringstillstånd som kommer att vara både explicita och separat erhållna. Klicka här för att se Vestigo Regler och Villkor relaterade till bokningar/bokningar och produktförfrågningar.
 • Vi kommer aldrig att sälja till eller tillåta någon tredje part att använda dessa data och dina marknadsföringstillstånd för marknadsföringsändamål utan ditt uttryckliga tillstånd, separat erhållet.

Alla andra relevanta bestämmelser i denna sekretesspolicy ska gälla marknadsföringstillstånd.

 1. Kontakta oss

Den personuppgiftsansvarige för dina personuppgifter kommer att vara The Investigo Group Ltd.

Vi välkomnar alla frågor, kommentarer eller förfrågningar du kan ha angående detta integritetsmeddelande. Tveka inte att kontakta oss på vestigo@ii-solutions.co.uk

 1. Ändringar av integritetsmeddelandet

Vi kan komma att ändra detta sekretessmeddelande från tid till annan genom att uppdatera detta dokument.

Du bör kontrollera denna sida då och då för att säkerställa att du är nöjd med eventuella ändringar.

Om väsentliga ändringar görs i detta integritetsmeddelande kommer vi att meddela dig genom att placera ett framträdande meddelande på webbplatsen eller genom att kontakta dig för att meddela dig via de kontaktuppgifter du har försett oss med.

 1. Företagsinformation

"Vestigo Consulting Limited" och "Vestigo" är handelsnamn för The Investigo Group Ltd.

Företagsnummer: 11988011momsregistrering: Storbritannien xxxx

Telefon 0344 247 0115
Skicka e-post till vestigo@ii-solutions.co.uk

Registrerat företagsadress:

20-22 Wenlock Road, London, N1 7GU

sv_SESV